Taldea hainbat prestakuntza-arlotako pertsonek osatzen dute (Heziketa Fisikoan, Soziologian, Ekonomian, Pedagogian, Kazetaritzan, Medikuntzan, Arkitekturan, Irakasletzan, Kimikan, Enpresa Zientzietan eta abarretan lizentziatuak), eta hainbat erantzukizun dituzte kirol-munduan.

 • LEHENDAKARITZA: Iñaki Ugarteburu
 • LEHENDAKARIORDETZA: Clemen Sevilla
 • IDAZKARITZA: Onintza Arregi
 • DIRUZAINTZA: Gorka Zabala
 • KIDEAK: Gerardo Escarza, Nerea Lopetegi eta Luis Natividad

Taldea hainbat prestakuntza-arlotako pertsonek osatzen dute (Heziketa Fisikoan, Soziologian, Ekonomian, Pedagogian, Kazetaritzan, Medikuntzan, Arkitekturan, Irakasletzan, Kimikan, Enpresa Zientzietan eta abarretan lizentziatuak), eta hainbat erantzukizun dituzte kirol-munduan.

 • LEHENDAKARITZA: Iñaki Ugarteburu
 • LEHENDAKARIORDETZA: Clemen Sevilla
 • IDAZKARITZA: Onintza Arregi
 • DIRUZAINTZA: Gorka Zabala
 • KIDEAK: Gerardo Escarza, Nerea Lopetegi eta Luis Natividad

KAIT taldea, Kirolaren Kudeatzaileen Euskal Elkartea, 1989ko urriaren 25ean eratu zen formalki, kirolaren arloko profesional talde baten ezinegonaren ondorioz. Hasiera batean, adiskidetasunezko loturekin batera, kirolaren, gorputz-hezkuntzaren eta gorputz- eta jolas-jardueraren arloari buruzko azterketa, analisia eta iritzia sustatu nahi dute.

Taldeak Euskal Herria hartzen du jarduera-eremutzat, eta honako jardun-printzipio hauek ditu:

 • Kirola Zerbitzu Publiko gisa defendatzea.
 • KAIT irabazi-asmorik gabeko elkartea da.
 • Hala eskatzen duten Kirolaren Arloko Erakundeen arteko harremana, komunikazioa eta aholkularitza izan nahi du.
 • Iritzi positibo eta eraikitzaileetan oinarritu nahi du, sentsazionalismoak, eskandaluak edo salaketa oportunistak saihestuz.
 • Kirolarekin zerikusia duten gaiei buruzko eztabaidarako foro iraunkor gisa eratu nahi da, jardunaldiak, mintegiak, hitzaldiak eta abar.
 • Bere burua independentetzat jotzen du, bere baitan kide bakoitzaren sinesmen pertsonalak errespetatuz.
 • KAITen parte hartu ahal izango dute funtsean printzipio horiekin bat datozen eta taldea eta haren iritziak aberastuko dituzten alderdi positiboak ematen dituzten pertsona guztiek.

Sorreratik, eta hamar urte baino gehiagoko bizitzaren ondoren, KAITek erakundeei eta gizarteari zerbitzu emateko bokazio nabarmena erakutsi du, gure herrialdean kirol-jarduera garatzen den hainbat esparrutan erreferentzia bihurtzeraino. Hori bazkideen ekarpenari esker izan da posible, modu kolektiboan edo banaka. Atzean geratzen dira gure PLAZAN aldizkariaren bidez helarazitako iritzi ugari, taldearen benetako komunikazio-tresna ofiziala eta taldearen ideien adierazlea, baita toki-, foru-, autonomia- edo kanpo-eremuari egindako ekarpen zehatz ugari ere, hala nola hezkuntza- edo federazio-eremuari buruzko beste batzuk. Txosten honetan adierazgarrienak nabarmentzen dira.