Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zientziei buruzko masterra izaera ofizialeko titulua da eta balioa du Europar Batasuneko herrialde guztietan, Boloniako aitorpenak ezarritako homologazio-sistemaren arabera. Goi mailako hezkuntza eta prestakuntza eskaintzea da helburu, espezializatua eta diziplina-aniztasunaren ikuspegitik jarduera fisiko eta kirol zientzien eremuan.

Era honetako master bakarra da Euskal Herrian eta inguruko erkidegoetan irakatsitakoen artean. Sarbide zuzena eskaintzen du doktorego batera eta bi espezialitate dauzka: Osasunerako jarduera fisikoa eta Kirol hezkuntza eta entrenamenduak. Akademi ikasturte osoko iraupena du (60 kreditu ECTS), urritik ekain bitartean. Hezkuntza, kultura, kirola eta osasun-arloko erakunde nagusienen bermeak eta interes-aipuak eskuratu ditu eta irakasleak, guzti guztiak, 16 unibertsitate nazional eta nazioartekotako doktoreak dira: Bartzelonako unibertsitatea, Gaztela-Mantxakoa, Deustukoa, Madrileko Europarra, Extremadurakoa, Leongoa, Malagakoa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Valentziako Politeknikoa, Vic-ekoa, Vigokoa, Paris V unibertsitatea, Caen Basse-Normandiako unibertsitatea, University of Hull, Gloucesteshire University eta University of Queensland.

Era berean, izen handiko ikerkuntza-guneetan aritzen diren irakasle doktoreek ere parte hartzen dute masterrean, besteak beste, Kirolaren ikerkuntza eta medikuntzarako ikerketa-gunean, Donostia ospitalean, Osakidetzan, Osasun Kirolean eta USP Araba Sport Clinic-en.

Gainera, Masterrak hautazko praktikak egitea eskaintzen du Atibitate Fisiko eta kiroel entitateetan

http://www.ehu.eus/eu/web/masterdeporte/aurkezpena

 


 

El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene carácter oficial y validez en todos los países de la Comunidad Europea, conforme al sistema de homologación que establece la Declaración de Bolonia. Su objetivo es ofrecer una formación de alto nivel, especializada y de orientación multidisciplinar en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Es el único máster oficial de de este tipo que se imparte en el País Vasco y comunidades próximas. Es un máster con acceso directo a un doctorado y que permite dos especialidades: Actividad Física para la Salud, y Formación y Entrenamiento Deportivos. Su duración es de un curso académico (60 créditos ECTS), de octubre a junio. Dispone de los avales y declaración de interés por parte de las principales instituciones en materia de educación, cultura, deporte y salud, y su profesorado está integrado por un 100% de doctores de 16 universidades nacionales e internacionales: Universidad de Barcelona, Castilla-La Mancha, Deusto, Europea de Madrid, Extremadura, León, Málaga, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Politécnica de.Valencia, Vic, Vigo, Université Paris V, Université de Caen Basse-Normandie, University of Hull, Gloucesteshire University y University of Queensland.

Igualmente, en el máster participan profesores doctores que llevan a cabo su investigación en diversos centros de reconocido prestigio, entre otros, Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte, Hospital Donostia, Osakidetza, Osasun Kirol, Salud y Deporte, y USP Araba Sport Clinic.
Además el Master ofrece la posibilidad de realizar prácticas voluntarias en diferentes entidades vinculadas a la actividad física y el deporte

http://www.ehu.eus/es/web/masterdeporte/aurkezpena