Información general Inscripciones Programa PonenciasComunicaciones y Experiencias Ponentes Patrocinadores

[tab_item title=»CASTELLANO»]

[bscolumns class=»two_third»]

LUGAR

PALACIO DE CONGRESOS

 • Bloque 1 (jueves mañana)
 • Bloque 2 (jueves tarde)
 • Bloque 3 (viernes mañana)

FECHAS

2 y 3 de diciembre de 2021

Organizadores

KAIT – Asociación Vasca de Gestores del Deporte, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Estructura

El Congreso se estructura en tres bloques generales. Dentro de cada bloque existirá una conferencia marco, así como un número de 3 ó 4 ponencias. Igualmente cada área estará abierta a la presentación de Comunicaciones, así como Experiencias (Buenas prácticas y prácticas de éxito).

PROGRAMA

 • Jueves 2 de Diciembre 
  • Mañana: Bases del Ecosistema Deportivo.
  • Tarde: Estrategias de adaptación del ecosistema deportivo surgidas en la pandemia.
 • Viernes 3 de Diciembre 
  • Mañana: Retos de futuro

Precios

 • 15 € Congreso online
 • 30 € Socios/as KAIT, FAGDE, Colegio Vasco de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco, estudiantes y otras entidades colaboradoras.
 • 50 € Resto de inscripciones
 • 35 € Cena del jueves 2 de diciembre de 2021
  (Con el objetivo de crear foros de debate e intercambios de experiencias, el precio de inscripción incluye la comida del jueves y viernes.)

Inscripciones


Para realizar la inscripción hay que realizar dos acciones:

 1. Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net .
  Clickar en el siguiente enlace: Inscripciones, y seguir los pasos que se indican.
  1. En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones.
 • Para aclaración de dudas relacionadas con el proceso de inscripción: en el teléfono 944 032 866 o en el correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus
 1. Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al siguiente número de cuenta de KAIT (2095 0363 51 9116155521 – KUTXABANK)
  1. En el concepto habrá que incorporar nombre y apellidos de la persona asistente a la jornada.
 • Las y los estudiantes que hayan abonado la cuota reducida tendrán que remitir la correspondiente acreditación (matrícula, certificado, etc.) al correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus


*No será necesario acreditación en el caso de pertenecer a alguna de las entidades colaboradoras.


Email: kiroleskola@euskadi.eus
Whatsapp: 688 670 722
Tel.: 944 304 867

 [/bscolumns]

[bscolumns class=»one_third_last»]

COMUNICACIONES Y EXPERIENCIAS

 • El VII Congreso del Deporte en Euskadi ofrece la posibilidad de enviar tanto comunicaciones como experiencias.
 • Las propuestas enviadas deberán atenerse a los tres ejes propuestos para el Congreso, y deberán tener relación con al menos uno de ellos:
  • Deporte formación y deporte escolar
  • Deporte social y sociedad deportivizada
  • Políticas y gestión del deporte
 • Se garantiza una evaluación a ciegas entre dos con los trabajos recibidos.
 • Plazo para el envío de comunicaciones y experiencias: desde el 15 de septiembre de 2021.

Puedes descargar toda la documentación en los siguientes enlaces:

[bscolumns class=»clear»]

[/bscolumns]


 

[bscolumns class=»clear»] [/bscolumns]

[/tab_item]

[tab_item title=»EUSKERA»]
[bscolumns class=»one_third»]

Egoitza

Europa Jauregia (Gasteiz)

 • 1. Blokea (osteguna goizean)
 • 2. Blokea (osteguna arratsaldean)
 • 3. Blokea (ostirala goizean)

Egunak

2021ko abenduak 2 eta 3an

Antolatzaileak

KAIT-Euskadiko Kirolaren Arlorako Iritzi Taldea, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala.

Egitura

Kongresua hiru multzo orokorretan egituratzen da. Multzo bakoitzaren barruan esparru-hitzaldi bat egongo da eta baita bi edo lau ponentzia eta mahai inguru bat ere. Halaber,  komunikazioak, praktika onak eta praktika arrakastatsuak, aurkeztu dira.

Esparruteorikoa

Lau urtean behin, Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII. biltzarra antolatzen da. Aurreko zazpi edizioetan bezala, Euskadiko Kirola eta Jarduera Fisikoa baldintzatzen eta elkarrekin bizi diren eragileen komunitate osoa gonbidatzen da . Hitzordu honen bidez, jakintza eta esperientzia aztertu, ezagutu eta zenbait profesionalen artean partekatu nahi ditugu, dagoeneko kirol-(eko)sistematzat hartu dugun eremuan.

Programa

 • Abenduak2,osteguna
  • Goizean: (EKO) Kirol-Sistemaren oinarriak.
  • Arratsaldean: Pandemian sortutako (EKO) Kirol-Sistema egokitzeko estrategiak.
 • Abenduak3,ostirala
  • Goizean: Etorkizuneko erronkak 

Prezioak

 • 15 € On line biltzarra
 • 30 € KAIT, FAGDE bazkideak, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatuen Euskal Elkargoa, ikasleak eta beste erakunde laguntzaile batzuk.
 • 50 € Gainerakoak
 • 35 €2021eko abenduaren 2ko osteguneko afaria

(Eztabaidarako foroak sortzeko eta esperientziak trukatzeko xedez, izen ematearen prezioan osteguneko eta ostiraleko bazkaria ere sartzen da).

Izen-emateak

Izen-ematea egiteko prozedura hau jarraitu behar da:

 1. Kiroleskolaren web-gunean, www.kiroleskola.net, on-line izen-emateari dagokion prozesuaren bitartez izen ematea egin.
  Esteka hau sakatu: Izen-ematea, eta aipatzen den prozedura jarraitu.
  Bigarren pausuan, eskeintzen diren aureren artean ekitaldi honetakoa hautatu.
  Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen zalantzak argitzeko: 944032866 telefonora deitu, whatsapp 688 670 722 edo kiroleskola@euskadi.eus helbide elektronikoan.
 2. KAIT-en kontu korrente zenbaki honetara dagokion dirukopuruko transferentzia egin: ES96 2095 0363 51 9116155521 – KUTXABANK.
  Gaia atalean parte hartuko duen pertsonaren izen-abizenak azaldu beharko dira.
  30€tako dirusari murriztua ordaindu duten ikasleek dagokion agiria helarazi beharko dute helbide elektroniko honetara: kiroleskola@euskadi.eus
  *Erakunde laguntzaileren baten partaideek ez dute egiaztatu behar izango.

Harremana

Web: www.kait.eus
Email: kiroleskola@euskadi.eus
Whatsapp: 688 670 722
Tel.: 944 304 867

 [/bscolumns]

[bscolumns class=»one_third_last»]

KOMUNIKAZIOAK ETA ESPERIENTZIAK

 • Euskadiko Kirolaren VI. Biltzarran, komunikazioak edo esperientziak bidaltzeko aukera izango da.
 • Proposamen guztiek kontuan hartu behar dituzte biltzarrerako proposatu diren hiru arloak, berauetako batekin erlazionatuta egon beharko dutelarik.
  • Eskola- eta formazio-kirola
  • Kirol soziala eta gizarte kiroldua
  • Kirol politikak eta kudeaketa
 • Jasotako lanekin biren artean burututako ebaluazio itsua bermatuko da.

Komunikazio eta esperientziak bidaltzeko epea: 2021ko irailaren 1etik 30era

[bscolumns class=»clear»] [/bscolumns]

[/tab_item]