X-encuentros-banner

Hamarkada hauetan zehar kirolaren praktika asko zabaldu den arren, oraindik ere maiztasunez ariketa fisikorik  egiten ez duen jende asko dago biztanlerian. Biztanleria aktiboko kota handiagoak lortu nahi badira, indar gehiago jarri beharra dago pertsonen jarrera aktiboa izan dadin eragina duten faktore sozialetan, indibidualetan eta ingurune fisikokoetan. Tokian-tokiko esparrua funtsezkoa da herritarrek ariketa fisikoa praktikatzeko lagungarriak izango diren baldintzak sortzeko.

“Kiroletarako habitat egokiak” izenpean egingo diren KAITen Kirol Politiken X. Topaketa hauek  tokiko/udalerrietako esparruan pertsonen ariketa fisikorako lagungarriak izan daitezkeen habitatak sortzeko politika eta irizpide eraginkorren identifikazioan eta kudeaketan sakondu nahi dute. Horretarako, hiru arlo identifikatu ditugu: Hiri plangintza eta diseinua (Urbs), ariketa fisikoaren dinamizazioa tokian tokiko ingurunean (civitas)  eta erregulazioa eta administrazioa (polis).


A pesar de la extensión de la práctica deportiva a lo largo de las pasadas décadas, existen aún amplias bolsas de población que no realiza una actividad física regular. Para alcanzar cotas más elevadas de población activa, resulta necesario incidir sobre los factores sociales, individuales y del entorno físico que influencian el desenvolvimiento activo de las personas. El ámbito local resulta clave para generar las condiciones favorables a la práctica de actividad física de la población.Bajo la denominación “Hábitats para el Deporte”, los X Encuentros de Políticas Deportivas de KAIT quieren profundizar en la identificación y gestión de las políticas y criterios efectivos en generar hábitats favorables para la actividad física de las personas en el marco local/municipal. Identificamos para ello tres ámbitos: el planeamiento y diseño urbano (Urbs), la dinamización de la actividad física en el entorno local (civitas)  y la regulación y administración (polis).

 

[divider scroll_text=»PROGRAMA«]

 

Udal Kirol Politiken X. Topaketak. Kiroletarako habitat egokiak (programa)

X Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios. Habitats para el deporte (programa)

 

 

[divider scroll_text=»INSCRIPCIÓN – IZENEMATEA«]

 

Kiroleskolako web orriaren lineako inskripzio prozesuaren bidez. Klikatu lotura honetan:

Izen-ematea

A través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola. Clickar en el siguiente enlace:

Inscripción

 

 

[divider scroll_text=»OSTATU ETA JATETXEAK – ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTE«]

 

Ostatu eskaintza – Ofertas alojamiento

Jatetxeko eskaintza – Oferta restaurante