Kirolaren profesionalizazioa. Bai, baina nola?

 

Kirola, eskolakoa eta nagusiki federazioek antolatutakoa, boluntarioen eskutik garatu izan da batik bat, eta haien lana funtsezkoa izan da –eta funtsezkoa da oraindik– kirola gaur egun ulertzen dugun bezala posible izateko.

Dena dela, erakundeek eta entitateek kalitatezko kirola eskaintzeko daukaten borondateak, alor horretan

unibertsitate- eta lanbide-prestakuntza duten pertsonen kopuru gero eta handiagoak, eta egungo gizarteak jarduera boluntarioetan inplikatzeko daukan joera txikiak eta erabiltzaileek zerbitzuak eta jarduerak pozgarriak izateko exijentziak eragiten dute gure sektoreko adituek aspalditik esan dutena; alegia, kirolaren erronkarik garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada, haren profesionalizazioa dela.

Foro honetan eztabaida parte-hartzaile bat abiarazi nahi da, gonbidatu diren kirolaren alorreko eragileek zein bertaratutakoek kirolaren profesionalizazioaren helburuari heltzeko moduaren inguruko ideiak erakuts ditzaten, hura hizpide erraza baina betekizun zaila den aldetik.

Argibide gehiago eskuratzeko eta izenematea egiteko, sakatu [hemen]

 

[divider scroll_text=»SCROLL_TEXT»]

 

El deporte, escolar y federado principalmente, ha sido mayoritariamente desarrollado por personas voluntarias, cuya labor ha sido, y es hoy en día, fundamental para la existencia del deporte tal y como lo entendemos.

Sin embargo, la voluntad de instituciones y entidades de ofrecer un deporte de mayor calidad, unida a la existencia de un mayor número de personas con formación universitaria y profesional en este campo, a la tendencia de la sociedad actual a una menor implicación en actividades voluntarias, y a la propia exigencia de las y los usuarios de unos servicios y actividades más satisfactorias, hace que expertos/as de nuestro sector indiquen desde hace tiempo que uno de los retos más importantes del deporte, si no el más, es el de su profesionalización.

En este foro se quiere abrir un debate de participación en el que tanto las personas y agentes del deporte invitados como los propios asistentes muestren diferentes ideas de cómo poder abordar el objetivo de la profesionalización en el deporte, aspecto sencillo de exponer pero complicado de llevar a cabo.

Para más información y realizar la inscripción, pulsa [aquí]