Espainiako Kirol-Kudeaketako Elkarteen Federazioak (FAGDE) burutu du Espainiako Kirol Kudeatzailearen Profilaren Azterketa Nazionala. Ekimen horrek Kirol Kontseilu Gorenaren eta Madrilgo Erkidegoko Kudeatzaileen Zirkuluaren babesa du, zeinek ikerketa finantzatu dute. Manel Valcarce-Torrente eta Jerónimo García-Fernández ikertzaile nagusiek gidatutako talde batek garatutako lan honetan bildutako datuak sektoreko profesionalen artean zabaldutako online formularioa bete duten 927 pertsonen erantzunetan oinarritzen dira. Metodologia kuantitatibo horretaz gain, ikuspegi kualitatibo bat aplikatu da, lau talde fokaletan banatutako 21 profesionalen ekarpenekin.

Generoari dagokionez, laginean parte hartu duten pertsonen % 75 gizonak dira, eta horrek hirukoiztu egiten du emakumeei dagokien zifra; batez besteko adina, berriz, 46,6 urtekoa da. Datu hori esperientziari lotuta dago, azterlanetik ateratzen den ezaugarririk aipagarrienetako bat baita. Hala, inkestan parte hartu duten gehienek ( % 31,82) 20 urteko edo gehiagoko ibilbidea dute sektorean, kudeaketa- eta/edo zuzendaritza-funtzioak betez. Deigarria da kirol-kudeaketan lau urte baino gutxiago daramaten pertsonen artean handiagoa dela emakumeen ehunekoa ( % 29,60) gizonena baino ( % 22,77), eta horrek esan nahi du dagoen aldea gutxitzen hasi dela.

Esparruen araberako banaketari dagokionez, banaketa oso parekatua da: % 53k erakunde pribatuetan egiten dute lan, eta % 47k erakunde publikoetan.

Prestakuntza-maila handia da lanbidearen beste ezaugarri azpimarragarrienetako bat. Hala, inkestatutako hiru pertsonatik bik unibertsitate-mailako goi-mailako titulazioa dute. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziatura edo gradua da nagusi, % 73. Ondoren, oso urrutitik, Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza, % 6,41ekin.
Lanbide-jardunerako funtsezkoak izan diren prestakuntza osagarri ez-ofizialei dagokienez, ohikoenak marketina ( % 40,67), plangintza ( % 37,65) eta giza baliabideak ( % 33,76) dira.
Kirolaren kudeaketa, bokazio handiko lanbidea

Nabarmentzekoa da, gainera, norberaren lanarekiko gogobetetze-maila handia dela laginean islatutakoa. Inkestatutako pertsonen ia % 90ek ( % 89,65) 5etik gorako nota ematen dute (1etik 7ra bitarteko eskala batean) gai hori baloratzean. Ildo horretan, % 82,3 ez dago ados “Ez zait nire lana gustatzen” esaldiarekin. Horretan lagun dezake parte-hartzaile gehienek adierazi izanak motibazioa eta gauzatze-sentimendua eta kudeaketarekiko zaletasuna, baita kirol-sektorearekiko aldez aurreko lotura ere, beren lanbidea aukeratzen lagundu zuten arrazoi gisa.

Gai horrekin lotuta, egiaztatu da gehiengoarentzat (% 43) hileko soldata garbi 2.000 eurotik gorakoa dela, nahiz eta atal honetan ere genero-arrakala antzematen den, 2.500 eurotik beherako soldata jasotzen duten emakumeen ehunekoa ( % 69,51) handiagoa baita gizonena baino ( % 65,11). Egoera alderantzizkoa da soldata handiagoetan: % 34,81 gizonen artean eta % 30,49 emakumeen artean.

Ildo beretik, nabarmentzekoa da, halaber, lan-egonkortasunaren maila handia, inkestatutako hiru pertsonatik bik lanaldi osoko kontratu mugagabea dutela adierazten duen datutik ondorioztatzen denez. Soilik % 13k egiten du lan autonomo gisa, eta % 6k ez du lan-harremanik sortzen.

Bestalde, elkarrizketatutako sektoreko profesionalek kudeaketarako garrantzi handiena ematen dieten gaitasun orokorrak pertsonalak, sozialak eta digitalak dira.

Eta baloratutako lanbidearen berariazko gaitasunez ari bagara, kirol-ekitaldien kudeaketa eta antolaketa eta kirol-legeriaren ezagutza dira bi esanguratsuenak.

Atxikitutako artxiboan eskuragarri dago ikerketaren laburpen exekutiboa.