X Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios 2015 (Irun-Gipuzkoa) from KAIT on Vimeo.

 

 

PONENCIAS (RESUMENES) / PONENTZIA (LABURPENAK)

 

 

1.BLOKEA. HABITATA INGURUNE FISIKO GISA: PLANGINTZA, DISEINUA ETA KIROLERAKO AZPIEGITURAK.

BLOQUE 1. EL HÁBITAT COMO ENTORNO FÍSICO: PLANEAMIENTO, DISEÑO E INFRAESTRUCTURAS PARA EL DEPORTE

 

Ariketa fisikorako habitatak eta alderantziz. Juanma Murua.
Hábitats para la actividad física y viceversa. Juanma Murua.

Ariketa fisikorako guneak eta instalazioak. Juan Andrés Hernando.
Espacios e instalaciones para la actividad física. Juan Andrés Hernando.

Urban Sasoi: Hirigintza aktiboaren inguruko gida. Naiara Zabala.
Urban Sasoi: Código de Urbanismo activo. Naiara Zabala.

Active Urbes hiri-ibilbideak. Patxi Galarraga.
Active urbes recorridos urbanos. Patxi Galarraga.

Hiria ekitaldi handiak hartzeko prestatzea. Txus Rojo.
Preparar la ciudad para albergar grandes eventos. Txus Rojo.

Egungo erronkak kirol ekipamenduei buruzko foru plangintzetan. Jose Luis Andueza.
Retos actuales en los planes forales de equipamientos deportivos. Jose Luis Andueza.

 

2. BLOKEA. KIROLERAKO HABITATAREN DINAMIZAZIOA

BLOQUE 2. LA DINAMIZACIÓN DEL HÁBITAT PARA EL DEPORTE

 

Sare sozialak eta ariketa fisikorako eta kirolerako hiri espazioa. Gaspar Maza.
Redes sociales y espacio urbano para la actividad física y el deporte. Gaspaz Maza.

Zerk funzionatzen du ariketa fisikoaren sustapenari begira? Estrategia gomendatuak. Aitziber Benito.
¿Qué funciona en el fomento de la actividad física? Estrategias recomendadas. Aitziber Benito.

Ermua Mugi. Antton García.

Mugisare – Mugiment. Izaskun Uribesalgo. (eus)
Mugisare – Mugiment. Izaskun Uribesalgo. (cas)

Vitoria-Gasteiz: Hiria ariketa fisikoaren lagungarri. Mikel Hoyos
Vitoria-Gasteiz: La ciudad como elemento favorecedor de la actividad física. Mikel Hoyos.

Bizikletaren erabilera bultzatzeko Gipuzkoako udaletako esperientzien inguruko balantzea. Edorta Bergua.
Balance sobre experiencias municipales de Gipuzkoa de promoción del uso de la bicicleta. Edorta Bergua.

 

3. BLOKEA. KIROLERAKO HABITATA ARAUTZEA ETA ADMINISTRATZEA

BLOQUE 3. REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL HÁBITAT PARA EL DEPORTE

Zerbitzu diseinuaren aplikazioak kirolaren kudeaketan. Ion Iriarte
Aplicaciones del diseño de servicios a la gestión deportiva. Ion Iriarte.

Udalerrietako gune publikoetan egiten diren kirol ekitaldi herrikoien kudeaketa. José Pelegrín.
La gestión de eventos deportivos populares en espacios públicos de los municipios. José Pelegrín.

Hunkitzen duten /diren izakien arteko zerbitzuaren kudeaketa. Rogelio Fernández.
Gestión de los servicios de personas que (se) emociona. Rogelio Fernández.